Naster S.A. – emisja akcji

Naster S.A.

Zainwestuj w dynamicznie rozwijającą się, niezależną spółkę energetyczną!

z 2 600 000 zł

z 2 600 000 zł
 
Inwestorzy
43 dni
do końca
11
procent oferowany
2 zł
Cena Akcji
1 300 000
Liczba Akcji
21 003 899 zł
wycena pre-money
Zainwestuj

O nas

Działamy w branży energetycznej od 2010 roku, łącząc sprzedaż energii i gazu ze sprzedażą fotowoltaiki i pomp ciepła dla klientów biznesowych, detalicznych oraz rolników. Obecnie nasza działalność skupia się  na rynku zmiany sprzedawcy dla klientów biznesowych w ramach kontraktów dostawy energii elektrycznej. Od kilku lat jesteśmy jedną z niezależnych agencji sprzedaży energii.

W ciągu 12 lat działalności* pozyskaliśmy już 20 420 klientów na terenie całej Polski, dla których zakontraktowaliśmy 3,8 miliarda MWh (megawatogodzin) energii.  

W tym roku podpisaliśmy umowę z globalnym liderem rynku farm fotowoltaicznych na instalacje EAS (fotowoltaiczna instalacja abonamentowa). Planujemy także debiut na rynku NewConnect Naster S.A. w połowie 2023 roku w zależności od warunków rynkowych. W tym celu podjęliśmy szereg działań przygotowawczych m.in. rozpoczęliśmy współpracę z autoryzowanym doradcą AllStreet**.
*Okres 12 lat uwzględnia działania podejmowane w ramach indywidualnej działalności gospodarczej Macieja Sierackiego, jedynego akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu Spółki, której przedmiot był tożsamy z działalnością Spółki, a także Naster sp. z o.o. – poprzednika prawnego Spółki. ** Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego uzależnione będzie od podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, a także uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego tym rynkiem.

Źródło: sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta z uwagi na brak takiego obowiązku.

Struktura spółki

W Grupę Naster S.A. tworzą trzy podmioty: 

 • NASTER S.A. – spółka zajmująca się sprzedażą energii, gazu, pomp ciepła i fotowoltaiki oraz spełniająca funkcję podmiotu dominującego Grupy,
 • NASTER Energia i Gaz Sp. z o.o (100%). – spółka pełni rolę agenta sprzedaży energii,
 • N Development sp. z o.o. (100%) – spółka pełni funkcję podwykonawcy w instalacjach realizowanych przez Naster S.A.  

Źródło: Spółka.

Proces zakupu akcji

Crowdfunding udziałowy pozwala na zakup akcji Spółki i sprawia, że dzięki inwestycji stajesz się jej akcjonariuszem. Proces zakupu akcji trwa kilka minut i składa się z kilku prostych kroków.

Cele emisji

Celem emisji naszych akcji jest pozyskanie środków na rozwój sprzedaży oferty z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (pompy ciepła i fotowoltaika) dla klientów detalicznych oraz biznesowych.

Źródło: Spółka.

 1. Rozwój sprzedaży EaS (Energy as Service) – 600 000 zł

  Naster zamierza zaoferować klientom dostawę odnawialnej energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni fotowoltaicznej zainstalowanej u klienta  (Energy-as-Service). Grupa docelowa to każdy klient biznesowy chcący zagwarantować sobie niską cenę energii elektrycznej bez konieczności  inwestowania w instalację z własnych środków. W obliczu rosnących i bardzo zmiennych cen energii szacowany popyt na takie usługi dynamicznie rośnie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na intensyfikację działań sprzedażowych, zabezpieczenie stanów magazynowych i zakup komponentów do budowy instalacji. Wydatki obejmują także koszty prawne, między innymi na przygotowanie umów dla klientów końcowych. Ponadto Naster planuje przeznaczyć środki na rozwój produktu oraz sprzedaży, w tym na zatrudnienie project managera do zarządzania procesem rozwoju i wdrożenia do sieci sprzedaży oraz zatrudnienie Doradców ds. Kluczowych Klientów do obsługi “dużego biznesu”.

 2. Rozwój sprzedaży pomp ciepła – 800 000 zł

  W obecnej sytuacji rynkowej przy rosnących cenach węgla i gazu, a także problemach z ich dostępnością, coraz więcej osób szuka alternatywnych źródeł ciepła. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost zainteresowania pompami ciepła. To jedne z najtańszych w eksploatacji urządzeń grzewczych, prostych w obsłudze, które cechują się długą żywotnością i szybkim zwrotem z inwestycji.
  Naster w swojej ofercie posiada pompy ciepła czołowych producentów takich jak Buderus, Panasonic, LG, Bosch, Hyundai i FoxAir. Oferta kierowana jest do Klienta biznesowego, detalicznego i rolnictwa. Planowane środki w połowie będą przeznaczone na rozwój zatrudnienia w zakresie zarządzania projektem, struktur sprzedażowych, w tym na stanowiskach kierowniczych, doradców technicznych, inżynierów wsparcia, projektantów instalacji wodno-kanalizacyjnej, oraz na potrzeby realizacji procesów wsparcia sprzedaży. Pozostałe środki przeznaczone będą na zwiększenie stanów magazynowych oraz otwarcie salonów pomp ciepła w kolejnych województwach.

 3. Rozwój sprzedaży PV dla kanału B2B – 300 000 zł

  Sektor małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz przemysłu energochłonnego jest najbardziej narażony na skutki kryzysu energetycznego: począwszy od rosnących kosztów energii elektrycznej, a skończywszy na ryzyku chwilowych przerw w dostawach energii. Tym samym kanał B2B ma największy potencjał sprzedażowy dla branży odnawialnych źródeł energii. Oferta Naster obejmuje instalacje fotowoltaiczne zarówno dla sektora małych i dużych przedsiębiorstw, jak również duże instalacje fotowoltaiczne przeznaczone dla przedsiębiorstw energochłonnych. Środki będą przeznaczone również na rozwój struktury sprzedaży oraz zatrudnienia specjalistów w tym inżynierów i projektantów instalacji fotowoltaicznych.

 4. Zakup i realizacja testowego projektu farmy PV 1MWp w modelu cPPA (wkład własny) – 900 000 zł

  Naster planuje nabyć i zbudować samodzielnie pierwszą farmę fotowoltaiczną. Środki z kampanii zostaną przeznaczone na niezbędny wkład własny, a większość finansowania będzie pochodzić z kredytu, którego zabezpieczeniem będzie corporate Power Purchase Agreement (cPPA) – długoterminowa umowa na sprzedaż energii. Jej odbiorcami będą liczne małe i średnie firmy już współpracujące z Naster, które będą chciały obniżyć swoje koszty i zapewnić zieloną energię. Naster zakłada realizację większej ilości tego typu projektów w przyszłości. Zapewnią one Grupie Naster  stałe źródło pasywnych przychodów na wiele lat. Środki głównie będą wydatkowane na zakup projektu, wkład własny do inwestycji oraz przygotowanie i przeprocesowanie z kancelarią prawną umowy cPPA pomiędzy klientem, a Naster i spółką obrotu energią. Zakres obejmuje również wypracowanie wspólnie ze spółką obrotu modelu biznesowego i produktu łączonego razem z tradycyjnymi dostawami energii elektrycznej do klienta końcowego.

Plan realizacji celów emisyjnych

1Q 2023 - 1Q 2024

Rozwój sprzedaży EaS (Energy as Service).

4Q 2022 - 3Q 2023

Rozwój sprzedaży pomp ciepła.

4Q 2022 - 3Q 2023

Rozwój sprzedaży PV dla kanału B2B.

1Q 2023 - 2Q 2024

Zakup i realizacja testowego projektu farmy PV 1MWp (wkład własny) w modelu cPPA.

Możliwość wyjścia z inwestycji

W zależności od warunków rynkowych, planujemy także debiut Naster S.A. na rynku NewConnect w połowie 2023 roku. W tym celu podjęliśmy szereg działań przygotowawczych m.in. rozpoczęliśmy współpracę z autoryzowanym doradcą AllStreet*. Inwestorzy, którzy do tego czasu zachowają akcje spółki, będą mogli skorzystać na potencjalnym wzroście wartości udziałów spółki po debiucie na giełdzie i dalszym rozwoju oferty sprzedażowej.* Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego uzależnione będzie od podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, a także uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego tym rynkiem.

Finanse i prognozy

Wyniki finansowe

Źródło: Emitent. Dane 2020-07.2022 skonsolidowane, 2019 jednostkowe spółki dominującej.

W ostatnich latach zanotowaliśmy wzrost wartości sprzedaży energii, który wynika z pozyskania nowych klientów oraz wzrostu cen energii elektrycznej. Zanotowane w 2021 roku wyniki są efektem zwiększenia sprzedaży instalacji fotowoltaicznych dla biznesu. Niższe koszty stałe przełożyły się częściowo na lepszy wynik za siedem miesięcy 2022 roku. W II kwartale 2022 zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży energii i zatrudniliśmy nowe osoby do działu sprzedaży PV dla biznesu i pomp ciepła. Od zeszłego roku ograniczyliśmy także zewnętrzne pozyskiwanie leadów (potencjalnych Klientów), skupiając się na działalności własnego Call Center i działaniach naszych Przedstawicieli Handlowych.

Prognozy wyników

Źródło: Emitent; dane nieaudytowane. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych.

Zakładamy osiągniecie wzrostu przychodów dzięki dynamicznemu zwiększeniu sprzedaży fotowoltaiki oraz pomp ciepła. W najbliższych latach największy udział w przychodach Spółki powinny stanowić te ze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych. Ponadto zakładamy rozszerzenie źródeł przychodów z tytułu energii pozyskanej z fotowoltaiki i farm wiatrowych w formule cPPA oraz ze sprzedaży energii. Wraz ze wzrostem sprzedaży, w związku z malejącym wpływem kosztów stałych w stosunku do zwiększających się obrotów, planowany jest istotny wzrost marży, a tym samym EBIT.

Wizja rozwoju spółki

Naster od początku istnienia miał dalekosiężny cel by, stać się firmą z misją i wizją bycia jednym z ważniejszych graczy na rynku energii. Dzięki zgranemu zespołowi, niezależności i ciągłemu rozwojowi nasza działalność przynosi nam ciągłą maksymalizację zysków oraz buduje lojalność klientów. Nasze doświadczenie, umiejętności, znajomość branży  oraz osiągnięcia mają kluczowe znaczenie w realizacji kolejnych planów. 

Naszym celem jest dalszy rozwój sprzedaży dużych projektów fotowoltaicznych dla przemysłu oraz rozwój sprzedaży pomp ciepła dla biznesu i klientów indywidualnych. 19 września  2022 roku otworzyliśmy pierwszy salon firmowy pomp ciepła i fotowoltaiki w Bielsku Białej, co jest kamieniem milowym w rozwoju sieci salonów na terenie innych województw. Kolejnym krokiem będzie pozyskanie gotowych projektów farm fotowoltaicznych i budowa pierwszej farmy dedykowanej dla naszych klientów w formule cPPA.

W dalszej przyszłości będziemy dążyć do pozyskania projektów farm wiatrowych i dostawy energii bezpośrednio do klienta biznesowego oraz co ważne, planujemy wejście na rynek produkcji wodoru i zakup własnych elektrolizerów, aby zajmować się całym łańcuchem wartości dla klienta końcowego. Realizacja tych celów może wymagać pozyskania dalszego finansowania, w tym w formie przyszłych emisji akcji.

Strategia Nater obejmuje również zdobycie stabilnej pozycji na rynku polskim co pozwoli spółce wejście na rynek europejski.

Działalność Naster

Historia spółki

2010

Założenie jednoosobowej działalności pod firmą Naster Maciej Sieracki, pierwsza umowa pośrednictwa w sprzedaży energii.

2012

Rozpoczęcie  bezpośredniej współpracy z jednym z największych dostawców energii elektrycznej.

2015

Założenie Naster Spółka z o.o.

2018

Rozpoczęcie sprzedaży fotowoltaiki.

2020

Rozpoczęcie sprzedaży gazu i pomp ciepła.

2022

Reorganizacja Grupy i przekształcenie spółki dominującej –  Naster Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.

Dzięki wnikliwej znajomości produktów dostępnych na rynku służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie wyszukiwania najlepszych rozwiązań energetycznych. W trakcie wieloletniej pracy z klientami wypracowaliśmy unikalne standardy Naster w zakresie obsługi klienta, jakości montażu, bezpieczeństwa instalacji i opieki posprzedażowej. 

W naszych instalacjach stosujemy tylko podzespoły najwyższej jakości, pochodzące z polskiej dystrybucji i posiadające gwarancję na terenie UE, realizowaną w Polsce. Dbając o najwyższą jakość montażu, wykorzystujemy wyłącznie podzespoły, konstrukcje, moduły, falowniki i złączki posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, m.in.

 • Moduły  Jinko
 • Falowniki Huawei
 • Konstrukcje KENO
 • Złączki MC 4
 • Certyfikaty okablowania

Każdego klienta obsługujemy kompleksowo. Zaczynamy od audytu i rzetelnej wyceny instalacji, aby jak najlepiej zdefiniować potrzeby klienta oraz wyliczamy opłacalność i realne korzyści z inwestycji. Proponujemy tylko rozwiązania, które w naszej ocenie są korzystne dla klientów i zapewnią odpowiednie oszczędności dla inwestora. Oferujemy także wsparcie w kwestiach formalnych, po monitoring pracy instalacji i zapewnienie jej sprawnego, nieprzerwanego działania. Dzięki ścisłym relacjom i współpracy między poszczególnymi działami, Spółka może optymalnie wykorzystać posiadane możliwości i zapewnić indywidualne podejście do klienta.

Klienci doceniają nas za indywidualne podejście i profesjonalizm.

Zobacz referencje od naszych klientów

Co nas wyróżnia?

Źródło: Spółka.

W trakcie dwunastoletniej pracy z klientami wypracowaliśmy unikalne standardy NASTER w zakresie obsługi klienta, jakości montażu, bezpieczeństwa instalacji i opieki posprzedażowej.

Stosowane przez nas podzespoły pochodzą od renomowanych producentów znajdujących się na liście rankingowej Bloomberg Tier 1, która uwzględnia wiarygodność, stabilność i wysoką jakość produktów oraz wymagane certyfikaty. Materiały kupujemy od zaufanych dostawców, takich jak Jinco, LG, Bosch, Buderus, Longi, Sharp, Huawei, Solaredge, Goodwe oraz Buderus. W tym roku podpisaliśmy także umowę handlową z firmą Buderus, obejmującą dystrybucję pomp ciepła.

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi i sprawdzonymi ekipami monterskimi. Nasi doradcy techniczni wyróżniają się wysokim poziomem wyszkolenia, dzięki czemu posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje by dostosować montaż do potrzeb klienta. Proponujemy tylko rozwiązania, które są korzystne i opłacalne dla klientów. 

Kładziemy duży nacisk na wyróżnienie się na konkurencyjnym rynku poprzez nowoczesny branding: strona www, materiały reklamowe, samochody, teczki, prezentery, wizytówki, banery itp. Własne Call Center daje możliwość skutecznego dotarcia do klienta i zapewnienia obsługi posprzedażowej. W ten sposób możemy wrócić do już raz pozyskanego klienta z ofertą komplementarnych produktów w obszarze szeroko rozumianej energii, w tym OZE. 

Własna przestrzeń magazynowa to bezpieczeństwo dostaw, gwarancja ceny, szybkiej realizacji i  wysokiej jakości dostarczanych do Klienta komponentów. Wynajmujemy przestrzeńna terenie obiektów magazynowych w Sosnowcu.

Kontraktacja energii elektrycznej to gwarancja ceny przez cały okres obowiązywania umowy. Dedykowani opiekunowie gwarantują klientom stały kontakt oraz profesjonalną obsługę posprzedażową.

Nasze usługi

Źródło: Spółka.

Sprzedaż energii i gazu

Doradcy Energetyczni Naster specjalizują się w wyszukiwaniu rozwiązań uwzględniających indywidualny profil zużycia energii firm. Dajemy możliwość elastycznego konstruowania kontraktów, gwarantujemy pewność dostaw, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Oferujemy także pełną opiekę serwisową i handlową.

Fotowoltaika

W ramach usług instalacji fotowoltaicznych, każdą realizację zaczynamy od przeprowadzenia audytu, dzięki któremu jesteśmy w stanie dopasować moc instalacji idealną do potrzeb klienta. Jako jedni z nielicznych wspieramy klientów w kwestiach formalnych – zajmujemy się zgłoszeniem instalacji do zakładu energetycznego i rządowych programów dotacji. Nasza praca nie kończy się w momencie uruchomienia instalacji. Oferujemy rozbudowaną opiekę posprzedażową, a klienci w każdej chwili mogą do nas zadzwonić z pytaniami i problemami.

Fotowoltaika jako usługa  

Założenie tego rozwiązania, skierowanego głównie do dużych firm, jest bardzo proste –  u klienta montowana jest instalacja fotowoltaiczną, za którą klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z montażem, serwisem czy obsługą. Płacić będzie jedynie za wyprodukowaną przez instalację energię elektryczną. Wszystkie pozostałe koszty oraz obowiązki spoczywają na właścicielu instalacji.

Pompy ciepła

Naturalnym uzupełnieniem oferty fotowoltaicznej jest sprzedaż pomp ciepła dla firmy, domu i rolnictwa. Pompy ciepła są urządzeniami w pełni elektrycznymi – dzięki połączeniu z instalacją fotowoltaiczną pozwalają obniżyć niemal do zera nie tylko koszty energii elektrycznej, ale też ogrzewania. To połączenie nie tylko niemal bezkosztowe, ale też bezemisyjne. W swojej ofercie posiadamy pompy ciepła czołowych producentów takich jak Buderus, Panasonic, LG, Bosch, Hyundai i FoxAir.

Farmy fotowoltaiczne

We współpracy z partnerami zajmujemy się kompleksową budową i nadzorem farm fotowoltaicznych. Nasze działania obejmują planowanie i rozwój, budowę oraz zarządzanie elektrowniami. 

Duże instalacje biznesowe

Zajmujemy się także kompleksowym doradztwem i sprzedażą instalacji fotowoltaicznych dla przemysłu. Nasze działania obejmują analizę opłacalności, audyt, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, generalne wykonawstwo oraz zarządzanie elektrowniami.

Dodatkowe produkty

W ostatnim czasie rozszerzyliśmy ofertę także o carporty w 3 wariantach, stacje ładowania, a także magazyny energii. 

Salon firmowy Naster

19 września 2022 roku miało miejsce otwarcie pierwszego salonu sprzedaży Naster. To miejsce, w którym każdy znajdzie profesjonalną pomoc w wyborze pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla firmy i domu.

Doradcy Naster pomogą każdemu klientowi zainteresowanemu zakupem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii: odpowiedzą na wszystkie pytania, rozwieją ewentualne wątpliwości, dobiorą najlepsze rozwiązania i dokonają wstępnej wyceny. Na miejscu można także zobaczyć przykładowe modele pomp ciepła czy elementów instalacji fotowoltaicznej. Oferta obejmuje produkty czołowych światowych producentów, między innymi Panasonic, Buderus, FoxESS czy Solaredge. Posiadamy rozwiązania OZE skierowane zarówno dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm, jak i dużego biznesu oraz przemysłu.

Zapraszamy do salonu sprzedaży Naster w Bielsku-Białej przy ulicy Komorowickiej 51. Nasi doradcy czekają od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00.

Przykładowe realizacje

naster_realizacje_pop2 (1)
naster_realizacje-1_pop
previous arrow
next arrow
naster_realizacje_1
naster_realizacje_2
naster_realizacje_3
naster_realizacje_4
naster_realizacje_5
naster_realizacje_6
previous arrow
next arrow

Proces obsługi

Podczas pierwszego spotkania sprawdzamy potrzeby i oczekiwania Klienta. Dobór instalacji rozpoczynamy od audytu i rzetelnej wyceny, aby jak najlepiej zdefiniować opłacalność i realne korzyści z jego inwestycji. Prowadzimy kompleksową obsługę w jego imieniu, także w zakresie wszystkich formalności związanych z uruchomieniem instalacji. 

Spółka dba o to, aby zadowolony klient pozostał z nią na lata, czerpiąc korzyści z rozwijanej przez nią palety nowoczesnych produktów i mógł ją chętnie dalej polecać innym klientom. Każdy projekt instalacji fotowoltaicznej traktowany jest indywidualnie, by spełnić wszelkie oczekiwania klienta i dostarczyć najlepsze dla niego rozwiązanie.

Opracowaliśmy także szereg poradników m.in. Fotowoltaika w Twojej firmie, Fotowoltaika w Twoim domu, Pompy Ciepła. Prowadzimy także eksperckiego bloga, dzięki któremu możemy edukować naszych klientów i informować ich o nowościach z branży energetycznej.

Źródło: Spółka.

Zespół

 • Maciej Sieracki

  Prezes Zarządu

  Założyciel i Prezes Zarządu Naster S.A. Od 2010 rok zarządza firmą z sukcesami w branży energetycznej, sprzedaży energii oraz OZE dla klientów biznesowych i detalicznych. Zarządzał osobiście działem sprzedaży, marketingiem i odpowiadał za strategię, budżet i finanse. Obecnie skupia się na budowaniu strategii, finansach, planach rozwojowych związanych ze zwiększeniem sprzedaży, wprowadzaniu nowych produktów, usług, inwestycji oraz przygotowaniem do wejścia na New Connect. Absolwent zarządzania i marketingu na Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. Prywatne zainteresowania to gospodarka, ekonomia, inwestycje. 
 • Agnieszka Stachurek

  Dyrektor Operacyjny

  Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, wykształcenie w kierunku menadżerskim zdobyła podczas studiów podyplomowych „Logistyka w biznesie” oraz „Menadżerskie studia podyplomowe” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Z branżą związana od 1993 roku: pracowała m. in. jako Kierownik Działu Obsługi Klienta, Menadżer ds. Kluczowych Klientów, Menadżer Sprzedaży i Regionalny Kierownik Sprzedaży w dużych, międzynarodowych firmach energetycznych. Była odpowiedzialna za przygotowanie strategii i struktury oraz ekspansję jednej z rozpoznawalnych spółek budujących farmy fotowoltaiczne w Polsce. Z Naster związana od maja 2022. [Aktualizacja dn. 9.11.2022]
 • Artur Borak

  Manager ds. realizacji inwestycji

  Specjalista w branży OZE, który swoją wiedzę zdobywał przez ostatnie 8 lat w firmach produkujących moduły fotowoltaiczne. Od wielu lat z zaciekawieniem obserwuje rynek odnawialnych źródeł energii. Dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej skłonił go do przebranżowienia się, co przełożyło się na wysoką jakość przeprowadzanych audytów i prowadzenie szkoleń z zakresu fotowoltaiki. W Naster pełni rolę Managera ds. realizacji inwestycji. 

Rynek

Największy przyrost mocy odnotowano w OZE

Moc zainstalowana w fotowoltaice sukcesywnie wzrasta. Jak wynika z danych Forum Energii, krajowa pozyskana moc z OZE stanowiła 16,7% .

Na przestrzeni ostatniej dekady widoczny jest czterokrotny wzrost mocy OZE w Polsce, z 4,1 GW w 2012 r. do 16,7 GW w 2021 r. – osiągając przyrost o 4,4 GW (+36% r/r) (źródło). W ostatnich latach za większość tego wzrostu odpowiada energetyka słoneczna. 

Fotowoltaika w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma obecnie charakter prosumencki – w 2021 roku mikroinstalacje stanowiły ponad 70% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Wynika to z zainteresowania w Polsce produkcją energii we własnym zakresie, dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych m.in. ulg podatkowych (źródło). Wśród firm, największym zainteresowaniem cieszą się instalacje o mocy do 50 kW, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Dla wielu firm to pierwszy, testowy krok w OZE (źródło).

Na rynku pomp ciepła w Polsce nastąpił wzrost sprzedaży pomp ciepła aż o 87% w ujęciu rok do roku. To najwyższy wzrost spośród wszystkich rynków europejskich (źródło). Dzięki dynamicznemu wzrostowi nasz kraj zajął trzecie miejsce sprzedaży w Europie w 2021 roku (źródło). 

Prognozy dla branży Odnawialnych Źródeł Energii

W 2022 roku wzrośnie znaczenie fotowoltaiki i magazynów energii. Obecnie w naszym kraju jest już prawie 900 tys. instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków (źródło). Rok 2022 jest pierwszym rokiem, w którym zainstalowana moc fotowoltaiki przewyższyła 10 GW (wzrost o ok. 100% w jednym roku) (źródło).

Z raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC wynika, że w roku 2022 w Polsce sprzedane zostanie 157 tysięcy pomp, a w roku 2030 osiągniemy wynik sprzedaży na poziomie prawie 370 tysięcy (źródło).

Zakładamy, że Polacy wciąż żywo będą interesować się fotowoltaiką, głównym powodem będą stale rosnące ceny energii, do tej listy można dodać również bardziej wyśrubowane normy energetyczne przy budowie nowych domów. Wygląda na to, że nie skończą się również dofinansowania, z których mogą korzystać klienci – 2022 r. będzie czwartą odsłoną Programu Mój Prąd. Dla klientów dostępne są także programy Czyste Powietrze czy Ulga Termomodernizacyjna (źródło). Spodziewany jest również znaczny wzrost mocy zainstalowanej w segmencie biznesowym  (dachy, car porty, nieużytki).

Prognozy dla rynku zmiany sprzedawcy energii

Aktualna, trudna sytuacja na rynku sprzedaży energii jest dla Naster szansą na dalszy rozwój. Kontraktacją energii zajmujemy się od 12 lat i nieprzerwanie notujemy stabilne wzrosty sprzedaży. W tym czasie zdobyliśmy niezbędne doświadczenie i zbudowaliśmy portfel lojalnych klientów, który stale poszerzamy. Na bieżąco monitorujemy rynek i posiadamy wiedzę, która pozwala nam skutecznie doradzać klientom, w którym momencie najlepiej kontraktować energię. Tym samym jesteśmy w stanie zabezpieczyć ich przed niekontrolowanymi wzrostami cen i niestabilnością rynku.

Załamanie rynku energetycznego w 2018 roku, gdy ceny wzrosły o niemal 100%, dokonało mocnej selekcji spółek w naszej branży. Doszło wtedy do profesjonalizacji rynku, małe i niedoświadczone firmy nie przetrwały dynamiki zmian. Zostały tylko najbardziej profesjonalne firmy ze stabilnym portfelem klientów, w tym Naster. Nauczyliśmy się wtedy pracy na trudnym rynku, a co więcej zanotowaliśmy wzrost obrotów i sprzedaży względem roku 2017 o ponad 150%.

Od 2021 notujemy na giełdzie jeszcze większy wzrost cen energii. Tam, gdzie inne firmy widzą zagrożenie, Naster dostrzega szansę na dalszy rozwój. W przyszłości nastąpi jeszcze większa profesjonalizacja rynku. Rośnie też świadomość wśród przedsiębiorców, których dotykają podwyżki. Klienci coraz częściej szukają sposobu na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Rozwiązaniem jest oczywiście znalezienie doradcy, który pomoże dobrać najlepszą ofertę. Widać to po rosnącej liczbie zapytań i rekomendacji. Jesteśmy pewni, że uda nam się znacznie powiększyć portfel klientów dzięki produktom dopasowanym do ich potrzeb i aktualnej sytuacji rynkowej. Nie bez znaczenia dla spółki jest też fakt, że wysokie ceny energii oznaczają wyższe marże, co przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe Naster. Wyższa cena energii oznacza proporcjonalnie wyższą kwotowo marżę, nawet jeśli procentowo będzie ona identyczna jak w latach poprzednich. Najlepszym dowodem na to, że potrafimy sobie poradzić w tej trudnej sytuacji niech będzie fakt, że pierwsze półrocze bieżącego roku zamknęliśmy z rekordowym wynikiem.(Dane własne spółki)

Spotkajmy się

Masz pytanie? Zastanawiasz się nad zakupem akcji? Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszych planów? Umów się na 20-minutową rozmowę z Prezesem Zarządu. Spotkania odbywają się z pomocą komunikatora Zoom.

Aktualności

Dokumenty

 • Formularz zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Wycena spółki Naster Sp. z o.o.Pobierz
 • Dokumenty finansowe za rok 2021Pobierz
 • Suplement nr 1 z dn. 24.10.2022Pobierz
 • Komunikat aktualizujący nr 1 z dn. 9.11.2022Pobierz

FAQ

Czym jest kampania crowdinvestingowa?

Crowdinvesting udziałowy (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefit lub benefity).

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu komórkowego
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.
Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (firmy) to:
– Nazwa firmy
– Numer NIP
– Numer REGON
– Dane osobowe reprezentanta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – Otrzymasz wiadomości e-mail, w której znajdziesz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:

a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki)
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).

b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o którego podziale decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

Dlaczego spółka zdecydowała się na pozyskanie kapitału poprzez crowdinvesting?

Dotychczas finansowaliśmy rozwój spółki opierając się na bieżących zyskach, w ograniczonym stopniu korzystając z finansowania bankowego. Dostrzegamy ogromny potencjał w finansowaniu poprzez crowdfunding społecznościowy nie tylko pod kątem finansowym ale także wizerunkowym. Emisja akcji pozwoli nam na budowę rozpoznawalności spółki na rynku, co może przełożyć się na poprawę wyników operacyjnych.

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki Naster S.A.?

Zapisu na akcje Naster S.A. będzie można dokonać od 12.10.2022 r. od godz. 9:00.

Ile akcji spółki Naster S.A. Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdinvestingowej?

W ramach niniejszej emisji do objęcia jest maksymalnie 1 300 000 akcji.

Na co zostanie przeznaczona kwota 2 600 000 zł?

Cele emisyjne:

 • Rozwój sprzedaży PV B2B – 300 000 zł
 • Rozwój sprzedaży pomp ciepła – 800 000 zł
 • Rozwój sprzedaży EaS (Energy as Service) – 600 000 zł
 • Zakup i realizacja testowego projektu farmy PV 1MWp (wkład własny) w modelu cPPA – 900 000 zł
Czy benefity do pakietów sumują się w przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu?

W przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu benefity nie sumują się. Zostaje dodana ilość akcji. Jeśli po dodaniu obu lub więcej zapisów suma akcji będzie równała się wyższemu pakietowi, Inwestor otrzyma benefity z tego pakietu.

Czy spółka planuje debiut giełdowy?

Tak, spółka Naster S.A. planuje debiut giełdowy w połowie 2023 roku w zależności od warunków rynkowych i pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Czy mogę sprzedać akcje przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji dowolnej osobie na podstawie umowy sprzedaży, przy czym dla skutecznego przeniesienia akcji niezbędne będzie odnotowanie tego w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez przez NWAI Dom Maklerski.

Jak wygląda struktura grupy kapitałowej Naster S.A.?

Grupę Naster S.A. tworzą trzy podmioty: 

 • NASTER S.A. – spółka zajmująca się sprzedażą energii, gazu, pomp ciepła i fotowoltaiki oraz spełniająca funkcję podmiotu dominującego Grupy
 • NASTER Energia i Gaz Sp. z o.o (100%). – spółka pełni rolę agenta sprzedaży energii 
 • N Development sp. z o.o. (100%) – spółka pełni funkcję podwykonawcy w instalacjach realizowanych przez Naster S.A.  
W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Wszyscy Inwestorzy będą mieli dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej na Facebooku.

Jakie są plany spółki w przypadku niezebrania pełnej kwoty podczas emisji?

Spółka będzie rozważać pozyskanie kapitału poprzez finansowanie dłużne lub dokapitalizowanie przez inwestora finansowego (fundusze private equity, infrastrukturalne, venture capital).

Czy spółka ma konkurencję na rynku? Jakie są jej przewagi?

Na rynku działa wielu instalatorów PV. Istotnymi graczami są taki Columbus Energy, Edison, E.ON Foton, Sunday Polska, Stilo. Jeśli chodzi o agentów sprzedaży energii to Naster jest liderem na tym rynku.

Jakie są długoterminowe plany spółki?

Naszym celem jest dalszy rozwój sprzedaży dużych projektów fotowoltaicznych dla przemysłu oraz rozwój sprzedaży pomp ciepła dla biznesu i klientów indywidualnych. 19 września  2022 roku otworzyliśmy pierwszy salon firmowy pomp ciepła i fotowoltaiki w Bielsku – Białej, co jest pierwszym ważnym krokiem w rozwoju sieci salonów na terenie innych województw. Kolejnym etapem będzie pozyskanie gotowych projektów farm fotowoltaicznych i budowa pierwszej farmy dedykowanej dla naszych klientów w formule cPPA.

W dalszej przyszłości będziemy dążyć do pozyskania projektów farm wiatrowych i dostawy energii bezpośrednio do klienta biznesowego oraz co ważne planujemy wejście na rynek produkcji wodoru i zakup własnych elektrolizerów, aby zajmować się całym łańcuchem wartości dla klienta końcowego. Realizacja tych celów może wymagać pozyskania dalszego finansowania, w tym w formie przyszłych emisji akcji.

Strategia Nater obejmuje również zdobycie stabilnej pozycji na rynku polskim co pozwoli spółce wejście na rynek europejski.

Pakiety

Pakiet 1(od 300 zł – 150 akcji)

-Dostęp do zamkniętej grupy dla Inwestorów
-Bezpłatny audyt z konsultacją w zakresie obniżenia kosztów ogrzewania i energii w domu bądź firmie

Pakiet 2(od 6 000 zł – 3 000 akcji)

-Dostęp do zamkniętej grupy dla Inwestorów
-Bezpłatny audyt z konsultacją w zakresie obniżenia kosztów ogrzewania i energii w domu bądź firmie
-Rabat na usługi fotowoltaiczne w wysokości 15% dla klientów indywidualnych bądź 5% dla klientów biznesowych

Pakiet 3(od 30 000 zł – 15 000 akcji)

-Dostęp do zamkniętej grupy dla Inwestorów
-Bezpłatny audyt z konsultacją w zakresie obniżenia kosztów ogrzewania i energii w domu bądź firmie
-Rabat na usługi fotowoltaiczne w wysokości 15% dla klientów indywidualnych bądź 5% dla klientów biznesowych
-Rabat 10% na zakup pompy ciepła

Pakiet 4(od 60 000 zł – 30 000 akcji)

-Dostęp do zamkniętej grupy dla Inwestorów
-Bezpłatny audyt z konsultacją w zakresie obniżenia kosztów ogrzewania i energii w domu bądź firmie
-Rabat na usługi fotowoltaiczne w wysokości 15% dla klientów indywidualnych bądź 5% dla klientów biznesowych
-Rabat 10% na zakup pompy ciepła
-Zaproszenie na event firmowy Dzień Energetyka z zespołem Naster

Discussion